top of page

OCHRONA DANYCH

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

 

 

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w impressum tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili bezpłatnie otrzymać informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz także prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Masz również prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, a także żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i strony trzeciej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowań podczas surfowania nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. INFORMACJE OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.Chcemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest: Eurosportsmanagement GmbH Maik Barthel, Eschner Str. 4, 9487 Gamprin-Bendern Księstwo Liechenstein. Telefon: +423 232 16 16, E-mail: kontakt@eurosportsmanagement.com. Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decydowania o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo w każdej chwili prawo z przyczyn związanych z uwagi na Twoją szczególną sytuację wynika wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeżeli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 § 1 RODO) Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeżeli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, można przesłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do poprawiania, blokowania lub usunięcia tych danych . W tym celu lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych..

  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.Większość plików cookie, których używamy, to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz automatycznie usuń je Aktywuj pliki cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona. Pliki cookie niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych wymaganych przez Ciebie funkcji (np. funkcji koszyka) wykorzystywane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO zapisane. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu świadczenia usług w sposób technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy Twojego zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki

  • Używany system operacyjny

  • Adres URL strony odsyłającej

  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • Czas żądania serwera

  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych. Dane te zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionej błędów prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Bez Twojej zgody nie przekażemy tych danych, dlatego dane wprowadzone do formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do chwili odwołania.Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz o ich usunięcie, nie odwołasz zgody na przechowywanie lub celu przechowywania danych już nie obowiązuje (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdyż mamy prawnie uzasadniony interes skutecznej obsługi kierowanych do nas zapytań.Dane, które nam Państwo przesyłacie w ramach zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż zażądacie Państwo ich usunięcia, cofniecie zgody na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. gdy Państwa żądanie zostanie zostało przetworzone). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Źródło: https://www.e-recht24.de

© 2023 by Eurosportsmanagement. Eschner Strasse 4 | 9487 Gampring-Bendern | Księstwo Liechtensteinu

Tel.+423 232 16 16
kontakt@eurosportsmanagement.com

Prasa
Impressum
Ochrona danych

bottom of page